Termeni și condiții

Informații legale, responsabilități și proprietate intelectualăBine ați venit pe site-ul www.danonino.ro (denumit în continuare „Site-ul”), publicat de Danone PDPA SRL. (denumit în continuare „Editor”, „noi”, „al nostru” sau „Danone”).

Acești Termeni și condiții generale se aplică oricărei accesări și utilizări a Site-ului, inclusiv a Serviciilor care sunt propuse de către editor pe Site (denumite în continuare "Servicii"). Dacă nu acceptați acești Termeni și condiții generale, vă rugăm să nu accesați Site-ul și să nu utilizați Serviciile.

În sensul acestor Termeni și condiții generale, termenii „dvs.”, „al dvs.”, „utilizator (i)”, „membru (i)”, „abonat (i)” desemnează orice persoană care accesează Site-ul sau utilizează Serviciile.

Acești termeni și condiții sunt completate de „Politica de confidențialitate și de Cookie-uri”, care este o parte integrantă a acestor Termeni și condiții generale și pe care vă invităm să o consultați dând click aici.

În plus, accesul la unele Servicii poate fi supus acceptării dvs. depline și în totalite la termenii și condițiile care reglementează aceste Servicii (denumite în continuare „Termeni și condiții specifice”). În cazul unui conflict între Termeni și condiții generale și Termeni și condiții specifice aplicabile anumitor Servicii, Termenii și condițiile specifice vor prevala asupra Termenilor și condițiilor generale.

Termenii și condițiile generale și Termenii și condițiile specifice aplicabile anumitor Servicii specifice sunt cele în vigoare în momentul conectării pe Site și utilizarea Site-ului. Editorul poate modifica oricând Termenii și condițiile generale sau Termenii și condițiile specifice pentru a le adapta la evoluția Site-ului, a Serviciilor sau pentru a le exploata. Utilizatorii sunt informați cu privire la aceste modificări prin comunicarea lor pe Site. Ele sunt considerate acceptate de către orice utilizator care accesează Site-ul după comunicarea lor pe Site.

Prin urmare, vă invităm să le citiți cu atenție și să le consultați în mod regulat.
 

1 - Editorul Site-ului

Numele corporației: Danone P.D.P.A
Număr de înregistrare în registrul comerțului: J40/9619/1996 
Sediul central: Str. Sold. Nicolae Cânea, nr. 140-160, sector 2, București, România

Număr de telefon: +40 21 205 9905
Adresă de e-mail: contact@danone.com
 

2 - Editorul șef al Site-ului

Dna Stéphanie Rismont, Director Corporate Communication

3 - Găzduirea și dezvoltarea site-ului

- Site-ul este găzduit de:
IBM Franța
Adresa: Tour Descartes - La Défense
92066 COURBEVOIE

- Site-ul a fost creat de către:
Nurun
31 bis rue des Longs Prés
92514 Boulogne Billancourt Cedex Franța
 

4 - Accesul la Site

Echipamentul (calculator, software, sisteme de comunicații etc.) folosit pentru a permite accesul pe Site este responsabilitatea utilizatorilor site-ului, la fel ca și costurile de telecomunicații suportate de utilizarea acestuia.

5 - Site sau servicii indisponibile

Editorul nu garantează că Site-ul sau Serviciile vor funcționa fără întreruperi sau erori. În mod special, accesul pe Site sau la Servicii pot fi întrerupte în orice moment, în scopul întreținerii, actualizării sau îmbunătățirii tehnice sau pentru a dezvolta conținutul sau modul de prezentare a acestora.

Editorul nu poate fi considerat responsabil pentru nefuncționarea, indisponibilitatea sau pentru condițiile nefavorabile de utilizare a Site-ului sau a Serviciilor.

Editorul nu va fi tras la răspundere pentru nicio pierdere sau daună subsidiară indirectă, inclusiv, dar fără a se limita la orice pierdere sau daună care rezultă din orice decizie sau tranzacție efectuată pe baza conținutului de pe Site, pentru nicio pierdere de profit sau oportunitate, pierderi de afaceri, din cauza unei întreruperi a Site-ului sau a Serviciilor sau a majorării taxelor sau a tarifelor pentru accesarea și procesarea acestor informații.
Editorul nu garantează că Site-ul sau Serviciile vor funcționa fără întreruperi sau erori. În mod special, accesul pe Site sau la Servicii pot fi întrerupte în orice moment, în scopul întreținerii, actualizării sau îmbunătățirii tehnice sau pentru a dezvolta conținutul sau modul de prezentare a acestora.
 

6 - Conținutul Site-ului

Editorul va depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile afișate pe Site, în mod direct de către Editor, sunt exacte și actualizate. Editorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul Site-ului în orice moment fără preaviz. Cu toate acestea, Editorul nu garantează că informațiile de aici sunt corecte, complete, adevărate sau că nu vor fi modificate de către o terță parte. Editorul prin prezenta declină orice răspundere (directă sau indirectă), în legătură cu sau cauzate de orice erori sau omisiuni în conținutul Site-ului, precum și din utilizarea Site-ului.

Site-ul este limitat la uz personal și necomercial.
 

7 - Link-uri către alte site-uri

Editorul site-ului direcționează către rețelele sociale site-urile terțelor părți sau ale partenerilor care nu sunt acoperite de acești Termeni și condiții. Aceste legături sunt stabilite în colaborare cu site-urile în cauză într-un moment în care Editorului i se pare potrivit, având în vedere conținutul și serviciile pe care le furnizează.

Cu toate acestea, Editorul nu controlează site-urile externe către care redirecționează hyperlink-urile accesibile de pe Site (denumite în continuare „Site-urile terțelor părți”).

Editorul nu poate fi tras la răspundere pentru hyperlink-urile de pe Site care redirecționează către Site-urile terțelor părți și nu răspunde pentru conținutul lor, publicitate, produse, funcționalități, oferte, servicii sau orice alt element puse la dispoziție pe sau prin oricare dintre aceste Site-uri terțe, a căror natură ilicită evidentă nu a fost sesizată în prealabil.

8 - Proprietatea intelectuală

Accesul la Site conferă utilizatorilor dreptul de uz personal, privat și non-exclusiv a Site-ului, în scopul și pe durata utilizării Site-ului.

Orice altă utilizare a Site-ului de către utilizatori este interzisă fără acordul prealabil, expres și scris al Editorului.

Toate elementele publicate pe Site, inclusiv, dar fără limitare, cu titlu de exemple, texte, imagini, fotografii, grafică pe calculator, videoclipuri, logo-uri, brand-uri, animații, precum și rezultatele Serviciilor, sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Aceste lucrări sunt proprietatea exclusivă a Editorului sau, în cazul unor conținuturi, sunt sub licența terțelor părți.

În consecință, orice reprezentare sau reproducere, distribuire sau redistribuire, modificare, copiere, descărcare, transmitere, exploatare în scopuri comerciale și/sau răspândirea sub orice formă, completă sau parțială, care ar putea avea loc cu privire la elementele mai sus menționate, fără consimțământul prealabil, expres și scris al Editorului, este ilegală.

În general, orice reproducere, reprezentare, distribuire sau redistribuire, modificare, copiere, descărcare, transmitere, exploatare în scopuri comerciale și/sau răspândirea sub orice formă, în totalitate sau în parte, a conținutului, funcționalităților și Serviciilor Site-ului sau a codurilor software pentru elementele cuprinse în Servicii și pe Site, pe orice suport sau prin orice mijloace (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, memoria cache, framing), precum și orice vânzare, eliberare, retransmisie sau orice alt act care tinde să pună astfel de conținuturi la dispoziția oricărei terțe părți, este interzisă fără aprobarea prealabilă, expresă și scrisă a Editorului.

Nerespectarea acestei interdicții sau a acestor restricții constituie falsificare și atrage răspunderea civilă și penală a contravenientului sau a complicilor săi.
 

9 - Cadrul legal

Acești Termeni și condiții sunt guvernați de legea română.

În cazul unui litigiu cu privire la sensul unei clauze sau la prevederea aplicării acestor Termeni și condiții, utilizatorul poate contacta Editorul prin completarea [Formularului de contact online].

Orice litigiu care decurge din acești Termeni și condiții, și care nu a fost rezolvat prin paragraful anterior, se supune jurisdicției instanțelor civile competente din Paris.

Drepturi de autor

X-Prime Group
Les Navigauteurs / We think content / mercipourlechocolat.fr / Poulettemagique.com / ritalechat.frX-Prime Group
Les Navigauteurs / We think content / mercipourlechocolat.fr / Poulettemagique.com / ritalechat.fr

Contact

Pentru a ne contacta, click aici

Termeni și condiții specifice Centrului Media


Termenii și condițiile specifice Centrului Media ale site-ului www.danonino.ro (denumit în continuare „Site-ul”) completează Termenii și condițiile generale și sunt parte integrantă a acestora.

Fără a aduce atingere secțiunii „Proprietatea intelectuală” din Termeni și condiții generale, „Centrul Media” oferă acces la o bibliotecă media care oferă în principal fotografii și logo-uri ale Editorului sau ale titularilor de drepturi (denumită în continuare „Elemente vizuale”).

Accesul la „Centrul Media” este permis doar ziariștilor. Editorul poate permite exclusiv jurnaliștilor să utilizeze Elemente vizuale în comunicări ce privesc Editorul cu scopuri informative sau istorice retrospective referitoare la Editor, numai în condițiile descrise mai jos.

În consecință:

• Orice utilizare a Elementelor vizuale în scopurile mai sus menționate sunt supuse unei comunicări în prealabil cu Editorul cu scopul de a valida o astfel de utilizare. Editorul poate solicita mai multe detalii cu privire la utilizarea Elementelor vizuale, precum și a contextului înainte de a-și acorda sau nu consimțământul.
• Orice utilizare a Elementelor vizuale de către jurnaliști sau de către orice terță parte pentru alte utilizări decât cele acordate în baza acestor termeni și condiții este strict interzisă, cu excepția cazului în care s-a obținut consimțământul prealabil, expres și scris al Editorului sau titularilor de drepturi.
• Orice utilizare a Elementelor vizuale de către orice altă terță parte este strict interzisă, cu excepția cazului în care s-a obținut consimțământul prealabil, expres și scris al Editorului sau titularilor de drepturi.

Dreptul acordat de Editor jurnaliștilor nu poate fi transferat, fără aprobarea prealabilă, explicită și în scris a Editorului.

În acest sens, jurnaliștii sunt de acord prin prezenta să se conformeze legilor legate de protecția dreptului de autor, mărcilor comerciale, precum și celor legate de dreptul la propria imagine și, în general, oricăror altor legi sau reglementări, la nivel național, comunitar sau la nivel internațional, care pot fi aplicabile la protecția sau utilizarea Elementelor vizuale.

În consecință, jurnaliștii se vor abține cu strictețe de la:

• Descărcarea, copierea, difuzarea, transmiterea sau utilizarea în scopuri comerciale sau publicitare a Elementelor vizuale și, în general, pentru orice alte scopuri decât cele informative sau istorice retrospective.
• În acest sens, utilizatorii sunt de acord prin prezenta să se abțină în principal, de la utilizarea Elementelor vizuale într-un mod jignitor, care denigrează sau calomniază sau într-un mod care ar putea dăuna imaginii și reputației deținătorului drepturilor de autor sau a persoanelor care apar în Elementele vizuale sau a oricărei terțe părți care ar putea fi afectată de o astfel de utilizare.
• Modificarea în orice fel a Elementelor vizuale și, în general, de la dăunarea integrității Elementelor vizuale, fără acordul prealabil, expres și scris al Editorului sau titularilor de drepturi.

Utilizatorii se angajează să respecte toate drepturile morale legate de Elementele vizuale. Jurnaliștii, în special, se angajează să includă credite de fotografie la utilizare și să respecte toate instrucțiunile care pot fi furnizate de către Editor sau de către titularii de drepturi cu privire la Elementele vizuale.

Jurnaliștii admit prin prezenta că dreptul care le-a fost dat de a utiliza Elementele vizuale, nu oferă utilizatorilor niciun drept de proprietate asupra Elementelor vizuale sau de a utiliza Elementele vizuale în alte scopuri decât cele declarate mai sus. Jurnaliștii se angajează să nu creeze confuzii în ceea ce privește terțele părți privind o astfel de utilizare.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, Editorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventuala utilizare de către jurnaliști a Elementelor vizuale din „Centrul Media”.

Pentru orice informații cu privire la utilizarea Elementelor vizuale, vă rugăm să contactați prin poștă la următoarea adresă Str. Soldat Nicolae Cânea, nr. 140-160, sector 2, București.

 

Camere de chat și comentariile utilizatorilor


Acești Termeni și condiții specifice completează Termenii și condițiile generale ale site-ului web danone.ro (denumit în continuare „Site-ul”) și sunt parte integrantă a acestora.
Site-ul conține zone de discuții sau de exprimări care sunt create pentru dvs. și în care vă invităm comentariile.

Simțiți-vă liber pentru a interacționa și a împărtăși experiența dvs., dar, de asemenea, de a pune întrebări pentru a face acele spații ale site-ului locuri de întâlnire și de schimburi.

Comentariile postate în zonele de discuții sau de exprimări pot fi vizualizate de către toți sau o de o parte dintre utilizatorii Site-ului. Prin urmare, politețea și decența sunt imperative. Cu toate acestea, contribuțiile vor fi moderate odată ce au fost publicate.

Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modera (și de a face orice ștergere adecvată fără notificări) orice postare care ar putea fi nepotrivită sau ofensatoare sau care nu respectă legea și reglementările în vigoare.

În consecință, pentru a preveni moderarea contribuțiilor dumneavoastră sau pentru a evita să fiți supuși răspunderii civile sau penale, vă invităm să respectați următoarele reguli:
- Exprimați-vă opiniile politicos și fiți atenți la limbajul pe care îl folosiți
- Evitați discuții private sau în afara subiectului
- Respectați confidențialitatea indivizilor: este interzis să publicați numărul de telefon al cuiva, e-mail-ul sau adresa poștală. Același lucru este valabil și pentru informații cu privire la viața privată a persoanelor fizice (inclusiv familii)
- Respectați legea. Activitățile ilegale sub toate formele, în special copierea sau distribuirea neautorizată de software, fotografii, imagini sau hărțuirea brand-urilor, frauda, traficul ilegal, insulta, defăimarea, discriminarea rasială, incitarea la violență sau la ură, limbajul obscen, pornografia și pedofilia sunt interzise pe Site, inclusiv în cazul în care vă exprimați părerea în mod anonim sau sub un pseudonim
- Respectați acești Termeni și condiții.

În plus, orice declarație falsă sau inadecvată (precum comentarii care pot sugera/atribui proprietăți medicinale unui produs alimentar), va fi abordată în mod corespunzător și, dacă este necesar, înlăturată.

Este important de menționat faptul că informațiile partajate cu utilizatorii nu reflectă opiniile Editorului, reprezentanților acestora, angajaților sau filialelor sale; chiar dacă facem tot ce putem pentru a păstra mesaje care corespund filozofiei companiei noastre în conformitate cu legile în vigoare.

Dvs. sunteți singurul răspunzător pentru orice informații pe care le postați în aceste zone disponibile pe site. Nici Editorul și nici filialele sale nu sunt responsabili pentru comentariile utilizatorilor, nu garantează exactitatea acestora și nici nu își asumă vreo responsabilitate sau răspundere ce rezultă din acestea.

O afirmație, o întrebare, o sugestie, o plângere cu privire la Site? Vă rugăm să ne contactați: contact@danonino.ro

 

Serviciile


Acești Termeni și condiții specifice completează Termenii și condițiile generale ale  site-ului web www.danonino.ro (denumit în continuare „Site-ul”) și sunt parte integrantă a acestora.
Pentru exploatarea Site-ului de către Editor sau utilizarea acestuia de către utilizatori, Editorul oferă [jocuri, concursuri, haine, alimente și băuturi, servicii de vânzări, indiferent dacă sunt standard sau personalizate, precum și servicii de livrare] (denumite în continuare și împreună „Servicii”).

Contul personal


Acești Termeni și condiții specifice completează Termenii și condițiile generale ale  site-ului web www.danonino.ro (denumit în continuare „Site-ul”) și sunt parte integrantă a acestora.

Înregistrarea pe Site este gratuită, cu excepția unor dispoziții contrare.

Înregistrarea pe Site nu este obligatorie. Cu toate acestea, înregistrarea la unele Servicii poate fi necesară pentru a le accesa.

Înregistrarea la Serviciul în cauză se încheie pe o perioadă nedeterminată de la data acceptării formularelor de înregistrare prin Danone, cu excepția unor dispoziții contrare.

Pentru a se înregistra, utilizatorii trebuie să aibă cel puțin vârsta de 18 ani, să fi citit și acceptat Termenii și condițiile, precum și „Politica de cookie-uri” listate pe Site și să completeze toate câmpurile obligatorii care apar pe formularele de înregistrare.

Aceste informații sunt necesare pentru a continua înregistrarea la Serviciile în cauză.

Utilizatorul Site-ului și a Serviciilor se asigură că toate datele cu caracter personal comunicate Editorului sunt adevărate. Utilizatorul se angajează să nu ia identitatea altcuiva și să informeze Editorul, fără întârziere, în cazul modificării informațiilor comunicate în timpul înregistrării și, dacă este necesar, să procedeze cu modificările corespunzătoare pe pagina lui sau a ei [Pagina personală] de pe site.

Autentificarea și parola

Pentru a crea un Cont, utilizatorii trebuie să aleagă un nume de utilizator și o parolă. Acestea trebuie să fie protejate în mod adecvat de către utilizatori. Autentificarea și parola sunt criptate și transferate către Editor, care poate acorda apoi un cont personal utilizatorului (denumit în continuare „Cont”).
Utilizatorul este identificat prin numele de utilizator și parola alese în timpul înregistrării. Numele de utilizator va fi pus la dispoziția publicului pe Site și va fi folosit pentru a comunica cu alți utilizatori în scopul utilizării serviciilor.
Editorul oferă posibilitatea de a alege orice nume de utilizator, în conformitate cu legile în vigoare, Termenii și condițiile și alți utilizatori. Prin urmare, și fără a fi limitat la acestea, utilizatorul nu va lua numele niciunei terțe părți fără consimțământ.
În orice caz, Editorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea oricărui utilizator și/sau să-l supună modificării login-ului.
Este responsabilitatea utilizatorului de a păstra numele de utilizator și parola de autentificare confidențiale. Utilizatorii sunt responsabili pentru utilizarea Contului lor, nume și parolă. Orice utilizare a Serviciilor, autentificare sau transmisii de date realizate prin Contul său sau cu numele și parola sa, vor fi considerate a fi fost realizate de către utilizatorul corespunzător și sub responsabilitatea sa exclusivă, cu excepția cazului în care utilizatorul trimite o notificare justificată scrisă Editorului printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau la următoarea adresă de e-mail: contact@danonino.ro.
De asemenea, este specificat faptul că utilizatorul este pe deplin și în mod exclusiv responsabil pentru utilizarea Serviciilor prin Contul său, de către el însuși sau de către orice terță parte.
Editorul nu poate fi tras la răspundere pentru pierderea oricărei conectări și/sau parole, cu excepția unei notificări prealabile scrisă sau electronică trimisă la Danone de către utilizator cu privire la consecințele negative ale utilizării Contului său sau de către un terț neautorizat.
Editorul nu are nicio putere de monitorizare asupra realității informațiilor transferate de către utilizatori în timpul creării contului lor și nu poate fi găsit răspunzător în cazul unor declarații false sau fraude de identitate comise de către utilizatori.
Pentru a putea activa Contul și confirma înregistrarea, utilizatorul poate fi invitat să dea click pe hyperlink-ul de activare din e-mail-ul trimis la sfârșitul înregistrării. Adresa de e-mail a destinatarului este cea indicată în timpul înregistrării.
În conformitate cu legislația în vigoare, informațiile și datele cu caracter personal colectate în timpul înregistrării sunt reținute de către Editor, în condiții care garanteză siguranța și confidențialitatea acestora. Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea de către Editor a datelor personale ale utilizatorilor, vă rugăm să consultați politica noastră de „Confidențialitate și de Cookie-uri”, dând click aici.